ప్రొఫెసర్ భార్య 14

telugu sex stories boothu kathalu సాయంత్రం 5 గంటలు అవుతుంది. నా ముందున్న బుక్ పక్కన పెట్టి వెళ్ళడానికి లేవబోతుంటే, వినయ్ వస్తూ కనిపించాడు,

“ఎక్ష్ క్యూజ్ మీ సర్” అని లోపలికి వచ్చాడు.

“ఎస్ వినయ్ కం ” అని, కూర్చున్నాను. వినయ్ వచ్చి నాముందున్న కుర్చీలో కూర్చుంటూ.

సర్ మీకో విషయం చెప్పాలి” అన్నాడు.

“చెప్పు ” అంటూ అగా వినడానికి

“అది”, సర్ మొన్న మీ ఇంటికి వచ్చాను కద”. అది … మేడం పిలవలేదు సర్, నేనే వచ్చాను. అని ఆగి……..తలవంచుకుంటూ…. “సారీ సర్” అన్నాడు

“నాకు తెలుసు వినయ్, సుధ నాకు చెప్పింది”, అన్నా

“రియల్లీ ఐ యాం వెరీ సారీ సర్,” అది నేనే చాలా ఫోర్స్ చేసాను. అందుకే సుధా మేడం ఒప్పుకున్నారు.

నేను వినయ్ మొహంలోకి చూసాను. తను చాలా గిల్టీగా ఫీలవుతున్నాడని ఎర్రబడిన తన మొహంలో సాడ్ నెస్ చెప్తుంది. నాకు ఒకరకమైన ఆనందం కలిగింది.

అప్పుడు సుధ జరిగింది జరిగినట్టుగా నాకు చెప్పి నన్ను గెలుచుకుంటే, ఇప్పుడు వినయ్ కూడా నా ప్రియ శిష్యుడు అనిపించుకున్నాడు, ఈ వయసులో ఇలాంటి మంచి అలవాట్లు ఉండటం నిజంగా గ్రేట్, నిజాయితీ కలిగిన మనుష్యుల మద్య ఎప్పటికీ ఇబ్బందులుండవు. ఇప్పుడు నేను ఏం చెపుతానో అని ఎదురుచూస్తున్నాడు, ఏం చెప్పాలి?..

వినయ్ నువ్వు చేసింది తప్పు అనడానికి లేదు. ఎందుకంటే మొదటి సారి ఆరాత్రి నా ఎదురుగా నా అనుమతితోనే జరిగింది. యవ్వనంలో ఉండి అనుభవం కోసం తహతహలాడే వయసు అలాంటిది. మునుపు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల, సుధ దగ్గర ఉన్న చనువు వల్ల వినయ్ అలాంటి అనుభవాలు కావాలనుకోవడం సామాన్యమైన విషయమే, అసలు సుధ లాంటి ఆకర్షణ, అందం కలిగిన ఆడది అంతవరకూ అవకాశం ఇస్తే ఆగగలిగే మగాడు ఉండగలడా?, కుర్రాళ్ళు వీళ్ళు ఆగగలరనడం ఇంపాసిబుల్. సుధ వాళ్ళతో బాగా చనువుగా ఉండటం కూడా ఒక కారణం అని తెలుసు, తెలియని వాళ్ళతో వాళ్ళు అలా బిహేవ్ చేయరు.

నేను చిన్నగా గొంతు సవరించుకొని, “చూడు వినయ్” “మీరు బుద్దిమంతులు, మంచిగా చదివే కుర్రాళ్ళనే నేను మీకు ఎక్కువ చనువు ఇచ్చాను. ఏదో జరిగింది, జరిగిన వాటిని మర్చిపొండి. చదువుమీద శ్రద్దపెట్టి. మంచి మార్కులు సంపాదించండి”. అని ఆగాను

“నేను గాని, తను గాని నీమీద ఏ చెడ్డ అభిప్రాయం కలిగిలేము. తను ఏదైనా నాకు చెప్తుంది. మీరు ఎప్పటిలాగే మాతో ఉండచ్చు”, కాని హద్దులు మాత్రం మరిచిపోవద్దు. కొచెం కంఠంలో పదును చూపిస్తూ “ఒకేనా”? తన మొహంలోకి చూస్తూ చెప్పాను.

నేను అలా అనడంతో వినయ్ మొహంలో మళ్ళీ వెలుగు వచ్చింది.

“తాంక్యూ సర్, మీలాంటి ప్రెండ్లీ సర్ మాకు దొరకటం నిజంగా మా లక్” “నాకు తెలుసు, యు కెన్ అండర్ స్టాండ్ మి” అని

“సర్ ఒకసారి ఇంటికి వచ్చి సుధామేడంను కలిసి సారీ చెప్పాలి, ఎప్పుడు రాను” అడిగాడు.

నీకెప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు వెళ్ళు, నో ప్రోబ్లం. బట్ నో కింకీ ఏక్షన్స్… ఒకే” అన్నా నవ్వుతూ..

“ఒకే సర్” తాంక్యూ బై” అని వెళ్ళిపోయాడు

డోర్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళా, వంట ఇంటి నుండి చప్పుళ్ళు వస్తున్నాయి. సుధ పని మనిషికి పని పురమాయిస్తున్నటుంది. మాటలు వినిపిస్తున్నాయి. నేను వచ్చిన అలికిడి విని బయటకు వచ్చింది. దగ్గరకు వచ్చి నా లాప్ టాప్ బాగ్ తీసుకుంది. చిన్నగా నా బుగ్గమీద ముద్దు పెట్టి, “సార్ మొహంలో వెలుగు కనిపిస్తుంది, ఏమిటీ సంగతి ? “అంది.

తను ఈరోజు కాటన్ సారీలో ఉంది. శారీ కట్టుకుంటే, తను కొంచెం బొద్దుగా ఉన్నట్టుంటుంది, తన పిర్రలు ఇంకా ఎత్తుగా అనిపిస్తాయి. నేను ఆమె వెనక చెయ్యి పెట్టి పిర్ర కండను పట్టి నొక్కి వదులుతూ

“వినయ్ నీకు సారీ చెప్పడానికి వస్తాడట” అన్నా

నా చేతి మీద చిన్నగా ఒకటేసి, “అమ్ములుంది”, అంటూ (మా పనిమనిషిని అమ్ములని పిలుస్తుంది)

“సారీనా ?” నాకా? ఎందుకు? అడిగింది, నా మొహంలోకి ప్రశ్నార్ధకంగా చూసి

నేను పెదవి విరిచి, బుజాలు కదిలిస్తూ “ఏమో?” అన్నా

నేను ఏమో అన్న విధానానికి తనకు అర్ధమయ్యింది. ఏదో ఉందని.

“సరే, ముందు ప్రెష్ అయ్యి రండి”, టీ ఇస్తాను” “ఆపుడు ఏమోలన్నీ బయటికొస్తాయి” నవ్వుతూ అని లోపలికి దారితీసింది.

సాధారణంగా సుధ ఎవరైనా ఉన్నపుడు, బయటకు వెళ్ళీనపుడు నన్ను “అండి, ఏవండి” ఇలా పిలుస్తుంది. మిగతా సమయాల్లో నువ్వనే పిలుస్తుంది. మూడ్ బావుంటే “బంగారం, డియర్, బేబీ , హానీ” అని అంటుంది,

నేను ప్రెష్ అయ్యి, నా వర్క్ టేబుల్ ముందు కూర్చుని, రాసుకుంటున్నాను, పని మనిషిని పంపేసి, నాకు టీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది. తనూ ఒక కప్పు తీసుకుని సోపాలో కూర్చుంది.

నేను టీ తాగుతూ సుధనే చూస్తున్నాను. తను ఎప్పుడూ పీస్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంటుంది. చాలా విషయాల్లో తను నన్ను డామినెట్ చెస్తుంది, అది మొదటి నుండీ ఉన్నదే కాని దాని వల్ల నేను ఇబ్బంది పడ్దం జరగదు. ఎక్కువగా ఇంటి విషయాలను తను ఒక్కతే చూస్తుంది. బిల్స్, మెయింటనెన్స్, ఇంటికి కావలసిన ఏదైనా తను నామీద పెట్టదు. ఎక్కూవ ఇళ్ళల్లో భార్యలు భర్తలపై అన్ని బాధ్యతలు వేసేస్తారు. దాని వల్ల భర్త చాలా చిరాకుగా ఉంటాడు, అది ఇంట్లో మళ్ళీ భార్యపైనే చూపిస్తాడు. ఇక్కడ నాకా అవకాశం సుధ ఎప్పుడూ ఇవ్వదు. తనకు నాపై ప్రేమ మాత్రమే కాదు, చాలా శ్రద్ద కూడా. నాకు ఒకోసారి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది, నేను ఏం కావాలో చెప్పకుండానే నాకు కావల్సినవి, నాకెలా కావాలో అలా అరేంజ్ చెసెస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా కొన్ని సార్లు మాత్రం నా హెల్ప్ తీసుకుంటుంది తప్ప ఎప్పుడూ విసిగించడం ఉండదు. అందుకే తను డామినేటింగ్ గా ఉన్నా నేను పట్టించుకోను.

“ఏమిటి అలా చూస్తున్నారు” అడిగింది చిర్నవ్వుతో

“సుధా! నేను చాలా లక్కీ కదా?” అడిగా

ఎందుకు లక్కీ? అడిగింది అదే చిర్నవ్వుతో

“ఎందుకంటే, చాలా ఉన్నాయి”,

తను లేచి నా దగ్గరకొచ్చి నా తలను తన పొట్టకు ఆనించుకొనొంటూ, “హానీ” నువ్వెలా అనుకుంటావో నేనూ అలానే అనుకుంటాను. నీకు తెలుసో లేదో?, నాకు పెళ్ళంటే చాలా భయాలు ఉండేవి. మా బందువుల్లో భార్యాభర్తల గొడవలు చూసి, అస్సలు పెళ్లంటేనే అసహ్యం వేసెది. కాని నీ పరిచయం, నీ అభిప్రాయాలు వినే కొద్దీ నువ్వంటే ఇష్టం ఏర్పడింది. అప్పటికీ పెళ్ళిఅంటే భయమే. ఇవి నీకు చాలా సార్లు చెప్పే ఉంటాను, అవునా?

అవునని తల ఊపాను.

“పెళ్ళి తర్వాత నా భయాలు అన్నీ కొంచెం కొంచెంగా పోయాయి. నువ్వేంటో తెలిసేకొద్దీ నీ మీద ప్రేమ పెరుగుతూ ఉందే తప్ప తగ్గలేదు”. “సో” “నువ్వు కాదు లక్కీ నేనే, ఎందరికో దక్కని అదృష్టం నాదే, నీలాంటి భర్త దొరికినందుకు”. “ఐ లవ్యూ డియర్ హబ్బీ” అంటూ నా తల పైకెత్తి నా పెదాలపై ముద్దిచ్చింది.

“ఇప్పుడు చెప్పు, ఏమన్నాడు వినయ్?” అడిగింది

నేను లేచి తనను సోపా వైపు తీసుకెళ్ళి కూర్చున్నాక, సారీ, చెప్పాడు, తను పోర్స్ చెస్తేనే నువ్వు ఒప్పుకున్నావని అన్నాడు. నీకు సారీ చెప్పడానికి వస్తాడట పర్మిషన్ అడిగాడు.

మీరున్నపుడు రమ్మనవలసింది. . చెప్పింది

సుధా! ఒకటడుగుతాను చెప్పు, నిజానికి ఇంతవరకూ జరిగిన సంఘటనల వల్ల మన సెక్స్ లైఫ్ ఎలా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది.నీకు? అడిగా

సుధ నా కళ్లలోకి వెదుకుతున్నట్టుగా చూస్తూ

ఎస్, ఎప్పటి కంటే బావుంది. గత కొంత కాలంగా మనకు శ్రద్ద తగ్గింది, నాకూ ఏం చెయ్యాలో తెలియలేదు, వీడియోలు చూసినా, కథలు చదివినా కొంత వరకూ ఒకే కాని, అవి ఆ రాత్రి జరిగిన సంఘటన ఇచ్చినంత కిక్కు ఇవ్వలేదు. దాని తరువాత నువ్వు ముందు కంటే ఎక్కువగా పాల్గొంటున్నావు. నీ వేగం, చురుకు పెరిగింది. నన్ను చాలా జాగ్రత్తగా సుకుమారంగా వాడేవాడివి, ఇప్పుడు కొద్దిగా రఫ్ గా చెస్తున్నావు. నాకు బాగా నచ్చుతుంది అలా చెస్తున్నపుడు.

నేను శ్రద్దగా వినడం చూసి కొనసాగిస్తూ

నిజానికి నేను ఆ రాత్రితో అలాంటిది మరో సారి జరగాలని అనుకోలెదు. వినయ్ వచ్చినపుడు కూడా అంతవరకూ వెళ్ళడానికి కారణం అదే అనుకుంటా, తనతో కొద్దిగా ఫన్ చేసి, అది చెప్పి నిన్ను రెచ్చగొట్టాలని అనుకున్నాను. నేను అనుకున్నట్టే నువ్వు చేసావు. నేను నీతో అబద్దం చెప్పలేను. ఏం జరిగినా అది నువ్వు అర్ధం చెసుకోగలవని నాకు నమ్మకం. అందుకే కొంతవరకూ ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నాను.

ఆగి నా వైపు చూసింది. నేను ఇంకా చూస్తున్నాను ఏదైనా చేప్తాదేమో అని..

చిన్నగా నవ్వి “అంతే,” అంది

నేను తనను దగ్గరకు తీసుకుని ముద్దు పెట్టి, “ఎస్ నువ్వు చెప్పింది 100 పర్సెంట్ కరెక్ట్. సరిగ్గా ఎనలైజ్ చేసావ్”, సరే మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలని నీ అభిప్రాయం అడిగాను

ఏమో ?, … ఆగి నవ్వుతూ…..నీ అభిప్రాయం చెప్పు. ఇలాంటివి కొనసాగించడం వలన మన మధ్య రిలేషన్ పాడవుతుందా? అడిగింది

” లేదు ఎప్పటికీ కాదు, ఎందుకు అలా అడిగావు? ”

“ఎందుకంటే, నేను నా కంట్రోల్లో ఉన్నా కొన్ని సంధర్భాల్లో నా ఆలోచన ఇలా ఉంటుంది”. అని …నా వైపు చూసింది.. నేను వింటున్నా అన్నట్టు తల ఊపాను

మీరు పార్క్ కు వెళ్ళిన రోజు, వినయ్ నన్ను చేస్తున్నపుడు. నేను కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను.

సడెన్ గా తనను ఆపేయమని వెనక్కి నెట్టగానే, ఒకమాటన్నాడు. “సరిగ్గా మాకు దగ్గరకొచ్చినపుడు ఆపేసి వెళ్ళిపొమ్మంటారు”, అని.

అలా తను అడగ్గానే నాకు చాలా బాధనిపించింది, మన ఫన్ కోసం వాళ్ళను వాడుకుంటున్నాం అనే గిల్టీనెస్ నన్ను ఒక్క క్షణం ఆపింది. నా మనసుకు విరుద్దంగా మీరు ఏమంటారు అనే ఆలోచన కంటే, తనకు కొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ ఇవ్వాలనే ఆలోచనకే మొగ్గుచూపాను.

“దీన్ని బట్టి ఒకవేళ మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నా నా కంట్రోల్లో నేను ఉండలేనేమో అని నాకనిపిస్తుంది.”… అంటూ ముగించి…. నన్ను చూసింది

“నీ ఉద్దేశ్యం నీకంట్రోల్లో నీ ఆలోచనలు ఉండవనా? ” అడిగా

“ఉహూ కాదు, .. “నాలోచనల్లో ఇద్దరికీ సమానంగా త్రిల్ ఉండాలని అనిపిస్తుంది. ఎం చెసినా అది ఇద్దరికీ గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉండకూడదు.” చెప్పింది

” సరే, వాళ్లతో ఇలాంటివి చేయడానికి నీకు ఇష్టమే, కాని వాళ్ళూ కొంత ప్రతిఫలం పొందాలంటావు. అంతేకాదా? ” అడిగా

“ఊ.”. అంది.“ఒకే. దీన్ని ఎనలైజ్ చేద్దాం” అని

పస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. మనకు ఇద్దరికీ ఇది ఇష్టమే, అవును కదా? అడిగా తను “ఊ” అనగానే

సెకండ్, నువ్వు కంట్రోల్లో ఉండవేమో అని నీ డౌట్ కదా? దీని గురించి చూద్దాం.. ఒకవేళ నా ప్రెజెన్స్ లో నిన్ను నేను కంట్రోల్ చేయగలనా ?”

అడిగాను.

“నువ్వుంటే తింగ్స్ అన్నీ కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి. నేను అడ్వాన్స్ అయినా కూడా, నాకు అపుడు ఇబ్బంది ఉండదు”, చెప్పింది సుధ

“దెన్, తర్డ్ వన్,” “మనం ఇప్పటి వరకూ చేసింది రవి, వినయ్ లతో. వాళ్ళు అయితే ఎంతవరకూ మనం వెళ్ళచ్చు?, దానివల్ల మనకు గాని వాళ్ళకు గాని ఇబ్బందులున్నాయా? ” అడిగా

” రవి, వినయ్ ఇద్దరూ హానెస్ట్, నాకు వాళ్లతో ఎప్పుడూ ఇబ్బంది కలగలేదు. ఇద్దరూ కూడా డీసెంట్, ట్రస్టెడ్ బాయ్స్”.. చెప్పింది

సో, రవి వినయ్ అయితే నువ్వు ఎంతవరకూ అడ్వాన్స్ అవ్వచ్చు అనేది మనం డిసైడ్ చెయ్యాలి. అంతే కదా?, అడిగాను

“ఇప్పటికే మనం వాళ్ళతో చాలా దూరం వెళ్ళాం, ఇంకా అంటే నువ్వు ఆలోచించుకోవలసి ఉంటుంది”.
వినయ్ కొంచెం నెమ్మది కాబట్టి ఒకే, కాని, రవి అయితే ఏమో, చెప్పలేం ? ,, అని ఆగి,
కొద్దిగా మొహంలో సీరియస్ తో …నీకు తెలుసుగా… కొద్దిగా చాన్స్ ఉందని తెలిస్తే, నీ డార్లింగ్ బంగారాన్ని కొల్లగొట్టేయడానికి ఇద్దరూ రడీగా ఉంటారు…. అది నీకు ఒకేనా”… అడిగింది.చిన్నగా నవ్వుతూ

నేను తన కళ్ళలోకి చూస్తూ,

“సుధా మనద్దిరికీ తెలుసు, మన ప్రేమ మన మద్య ఎలాంటి దాపరికాలు ఉంచదు. ఏం చేసినా మన ఆనందం కోసమే. నువ్వు సుఖపడితేనే నాకూ ఆనందం, నా ఆనందంలోనే నీ సుఖం. మన జీవితంలో సెక్స్ ఎంజాయ్ మెంట్ కొంత భాగమే, కాని, మన ప్రేమ, కుటుంబం జీవితమంతా ఉంటుంది. అది ఉన్నంత వరకూ ఎవరూ మన మద్య రాలేరు. మనకి ఇద్దరికీ ఇష్టమై, ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేయాలంటే కొంత ధైర్యం చేయాలి, తప్పదు. అని

మనకు ఎవరికీ దొరకని చాలా మంచి అవకాశం ఒకటి ఉంది. “రవి వినయ్” వాళ్ళిద్దరితో మన ఆలోచనలు పంచుకోగలం, వాళ్ళిద్దరూ అర్ధం చెసుకోగలరు. ఇద్దరూ మనం చెప్పినట్టు వింటారు. వాళ్లతో కొత్తగా చేయవలసింది కూడా ఏం లేదు. “కాని, మనిద్దరి మద్య ప్రతి విషయంలో ఓపెన్ అవసరం. ఎలాంటి సంధర్భంలోనైనా ప్రతి ఒక్క విషయం ఇద్దరికీ తెలియాలి… …సూటిగా సుధ కళ్లలోకి చూస్తూ చెప్పాను.

“ఒకే, అదే మీ కోరిక అయితే… నా వైపు నుండి కొన్ని షరతులు ఉన్నాయి”. అంది

“చెప్పు ఏమిటవి ?” అడిగా

“ఇలాంటి వాటిల్లో నువ్వు లేకుండా నేను ఏం చెయ్యను, లేదా నీ పర్మిషన్ ఉంటేనే చెస్తాను. ఏ సంధర్భంలోనైనా నువ్వు నీ కిష్టం లేకపోయినా, కష్టం అనిపించినా నన్ను వెంటనే వెనక్కి లాగేయాలి”. అని …..ఆగి…….. “ఆ పరిస్థితి ఏదైనా కూడా నువ్వు ఆపవలసి ఉంటుంది”. అంది

“ఏదైనా అంటే?,” అడిగాను

“అంటే, మనం అంతవరకూ వెళ్లకపోవచ్చు. ‘బట్,’ నేను చివరి దశకు దగ్గరలో ఉన్నా కూడా….. అంటే…. నీకు తెలుసుగా…..చిన్నగా చెప్పింది, నవ్వుతూ..

“ఎందుకు అలా? ” అడిగాను. నా మొహంలో కొంచెం విస్మయం కనిపించింది.

“ఎందుకంటే, నా ద్వారా నీకెప్పుడూ నష్టం కాని కష్టం కాని జరక్కూడదు. నా ద్వారా మనసులో ఎప్పుడూ నువ్వు బాధపదకూడదు. అలా జరిగితే నేను తట్టుకోలేను. నాకు నా ఎంజాయ్ మెంట్ కంటే నువ్వు ముఖ్యం, నా సుఖంలో నువ్వు సుఖం వెతుక్కుంటా అంటే నేనేదైనా చేస్తా, కాని దాని ద్వారా నువ్వు బాధ పడితే మాత్రం ఇక ఇవి ఇక్కడే ఆపేద్దాం.. …. నా దగ్గరకు జరిగి నన్ను కౌగిలించుకుంటూ చెప్పింది..

“ఒకే డార్లింగ్, నీకెలా అనిపిస్తే అలా చేద్దాం…. అయితే ఒక మన అడ్వంచర్ మొదలవుతుందన్న మాట అన్నా నవ్వుతూ….

“మామూలు ఎడ్వంచర్ కాదు ఎరోటిక్ సెక్సీ ఎడ్వంచర్”… నా కళ్లలోకి చూస్తూ చెప్పింది చిలిపిగా…………..
…………………
………………
…………
……..
….
..

మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telugu sex stories Telugu Boothu Kathalu © 2019 Frontier Theme