ప్రొఫెసర్ భార్య 2

telugu sex stories boothu kathalu సుధ కూడా తను డిగ్రీ మాస్టర్స్ కాబట్టి, సెక్స్ వంటి కొన్ని టాపిక్స్ నడుస్తున్నపుడు తను కొన్ని పదాలు ఇంగ్లిష్ లో సంకోచం లేకుండా మాట్లాడుతుంది. అలాగైతే అవి బూతుగా ద్వనించవు అని అనిపించడం వల్లననుకుంటా.

ఇది ఏప్రిల్ నెలలో శనివారం ఒక సాయంత్రం.

మర్నాడు శెలవు కావడాన నా కొడుకును మా చెల్లి తన ఇంటికి తీసుకెళ్ళింది. అప్పుడపుడూ వాడు అక్కడే గడుపుతుంటాడు. నా చెల్లి కొడుకు కూడా మా అబ్బాయి వయసు వాడె వాళ్ళిద్దరూ గొప్ప స్నేహితులు.

ఆ రాత్రి వినయ్ రవిలు మాతోనే ఉన్నారు. ఇది సుమారు రాత్రి పది గంటలు అవుతుంది. అందరం భోజనం చేసి సరదాగా చిట్ చాట్ చేస్తున్నాం. సుధా కూడా అన్నీ సర్దుకొని స్నానం చేసి, జీన్స్ చేతులు పైకి మడిచిన వైట్ షర్ట్ తో ప్రేష్ అయ్యి వచ్చింది. బాయ్స్ ఇద్దరూ ఒక్కసారిగా ఆమెనే చూస్తూ ఉండిపోయారు.

వీకెండ్స్ చాలా వరకూ త్వరగా పడుకోడం మాకు అలవాటు లేదు. మా వాడు లేనపుడు ఏదైనా హాట్ సినిమా చూస్తూనో గడుపుటాము. ఇపుడు వీల్లతో హాట్ టాపిక్ నడుస్తుంది కదా ఇక సినిమా ఎందుకు.

మా హాలు, డైనిగ్ రూం కలిపి ఉంటాయి. నలుపలకల డైనింగ్ టేబుల్ నాలుగు కుర్చీలతో ఉంటుంది. తరువాత కొద్దిగా పక్కన ఒక సోపా, బుక్ రాక్స్ ఉంటయి అటు నుంచి హాల్ వైపు టీవీ ఇంకో సోఫా ఉంటుంది.
మేం నలుగురం డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొన్నాము..

ఆ రాత్రి చర్చ నడుస్తున్నపుడు తనలో మరియు నాలోనూ చిన్నగా ఒక మార్పు మొదలైంది. అది ఎలాంటిది అంటే, కొన్ని లోపలి కోరికల పరదాలు నెమ్మదిగా తొలగిపోవడంలా, ఒక సిగ్గు, సంకోచం లోపలి అంతర్గత కోరికల వేడికి పక్కకు తప్పుకుంటూ మాకే తెలియకుండా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాలనిపించేవి. అలాంటి వాటికి అంతం ఉండదని మనసు హెచ్చరిస్తున్నా శరీరం వినదు. సుధలో లేదా నాలో ఎప్పటి నుండో దాగున్న , దాచుకున్న ఫాంటీసీలకు ఒక మార్గం ఇపుడే తెరుచుకున్నట్టుగా అనిపించడం వల్ల అనుకుంటా సంభాషణను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి తనకెంత ఆశక్తి ఉందో నాకూ అంతే అశక్తి ఉంది. అది ఇద్దరి చూపుల్లో ఒకరికొకరికి తెలుస్తుంది. కాని ఇద్దరం తెలియనట్టుగానే ఉండీపోయాం. చాలా విషయాల్లో తన అభిప్రాయాలను నేను విలువ ఇస్తాను, సుధ ఆలోచనలు చాలా మెచ్యూర్ గా ఉంటాయి. తనకు ఎప్పుడెలా స్పందించాలో తెలుసు, చాలా విషయాల్లో తన ఆలోచనలతో నన్ను డామినెట్ చేస్తుంది. నేను గమనిస్తాను గాని ఏంచెప్పను. ఇపుడూ అదే జరిగింది.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *